‘Toekomst-
bestendig bouwen begint met duurzame materiaal-
keuzes’

De bestaande Nederlandse gebouwenvoorraad is met circa 40 procent grootverbruiker van energie en primaire grondstoffen. Daarnaast is zo’n 40 procent van het afval in Nederland en ongeveer 33% van het afval in België bouwgerelateerd: jaarlijks circa 24 miljoen ton in Nederland en circa 15 miljoen ton in België. Wie bouwt voor de toekomst weet dat we verder moeten denken dan de gewenste levenscyclus van een gebouw. Door anders te bouwen kunnen gebouwen veel energiezuiniger worden, wordt het gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot van CO2 tot een minimum beperkt en klimaatverandering (broeikaseffect) tegengegaan.

Grote Boel - Oosterhout

De bouw heeft een belangrijke sleutelrol in de transitie naar een duurzame wereld. In de afgelopen jaren heeft Kingspan Geïsoleerde Panelen haar rol zien veranderen van producent van high performance isolatiematerialen naar ontwikkelaar van totaaloplossingen voor energiezuinige gebouwen.


Energieneutraal in 2020

“Kingspan is zich bewust van de eindige voorraad fossiele brandstoffen en het belang van afvalreductie. Dit voert Kingspan niet alleen door in haar productiebeleid en productgamma, maar ook in haar kernactiviteiten zoals de wereldwijde bedrijfsbrede Net-Zero Energy missie en Zero Waste to Landfill missie”, zegt Pieter Snelder, Managing Director Benelux van Kingspan Geïsoleerde Panelen. “In 2020 is de productieketen van Kingspan volledig energieneutraal en zijn onze producten op basis van minder materiaal steeds beter herbruikbaar. En dat terwijl de (thermische) prestaties toenemen, net als de service richting eindgebruikers en montagepartijen.” Dankzij deze NZE-doelstelling staat Kingspan op de 'Climate A'-lijst van het CDP, dé internationale non-profitorganisatie die de milieueffecten berekent van duizenden bedrijven wereldwijd.


“Een ander voorbeeld van Kingspan’s streven naar duurzaamheid is ons Ocean Plastic Clean-up programma. Daarvoor partneren we met EcoAlf Foundation, om actief bij te dragen aan het verwijderen van 150 ton plastic per jaar uit de Middelandse Zee. Door deelname aan dit programma committeert Kingspan zich aan het recyclen van 500 miljoen plastic flessen in 2023, onder meer uit het EcoAlf programma. Het plastic wordt gerecycled tot grondstof voor Kingspan isolatiekernen.”

Trampolinehal en BMX-park Samcity - Hoorn

Pieter Snelder​, Managing Director – BeNeLux.

“In 2020 is de productieketen van Kingspan volledig energieneutraal en zijn onze producten op basis van minder materiaal steeds beter herbruikbaar"

Innovatieve productoplossingen

“Kingspan Group investeert veel in innovatieve productoplossingen, oplossingen voor het gebouwontwerp en nieuwe businessmodellen. Het Kingspan innovatieteam bestaat uit meer dan 32 personen en doet meer dan 500 producttests per jaar.” Eén van deze innovatieve productoplossingen is QuadCoreTM Technology: de eigen hardschuim isolatie van Kingspan Geïsoleerde Panelen. “Met een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,018 W/mK is het één van de best isolerende hardschuim isolaties die in de markt verkrijgbaar zijn. Door de (micro)cellen met gesloten celstructuur realiseren de panelen hogere Rc-waarden met dunnere panelen dan andere isolatiematerialen kunnen realiseren. Dit leidt tot een onmiddellijke vermindering in materiaalgebruik (slanker en met minder materiaal bouwen) én in het aantal ritten naar de bouwplaats.”


Een andere innovatieve productoplossing van Kingspan is X-dek: het lichtgewicht prefab Kingspan Platdak Systeem voor platte daken. “X-dek kan eenvoudig en snel worden gemonteerd én gedemonteerd, dankzij de omvang van de elementen en schroefmontage van bovenaf. Hierdoor wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort in vergelijking met traditionele opbouwsystemen. Daarbij biedt de optimale overspanning van het platdak systeem de mogelijkheid om te besparen op de onderliggende constructie en fundering.”

Library - Millwood

Gova Meubelen - Lier

Plopsaqua - De Panne

Rhenus Logistics - Son en Breugel

Investeren in kennisdeling

Een andere manier waarop Kingspan Geïsoleerde Panelen probeert bij te dragen aan duurzaam en circulair bouwen, is door zoveel mogelijk kennis te verspreiden. Bijvoorbeeld vorig jaar tijdens het event ‘Circulair bouwen, hoe dan?’, waar ruim 200 architecten, projectontwikkelaars en aannemers discussieerden over de praktische kant van circulair bouwen. Of tijdens het jaarlijkse ‘Fire Seminar’ over hoe branden ontstaan en wat bedrijven kunnen doen aan preventie. Dit jaar vindt het seminar plaats op 8 oktober in Rotterdam. “Als het gaat over belangrijke thema’s als circulariteit en brandveiligheid zetten we onze commerciële pet af en delen we alle kennis die we hebben.”


Sleutelrol

Wij pakken graag de sleutelrol in de transitie naar een duurzame wereld. Daarom neemt Kingspan graag in de ontwerpfase al plaats aan de tekentafel, om zo te komen tot een optimale afstemming van alle materialen in de gebouwschil. En een slimme, innovatieve opdrachtgever? Die zit al aan tafel voordat het nodig is hem te overtuigen.”

“Als het gaat over belangrijke thema’s als circulariteit en brandveiligheid, zetten we onze commerciële pet af en delen we alle kennis die we hebben.”

Eyescan oogkliniek - Utrecht

Rhenus Logistics - Tilburg

Kingspan N.V.

Bouwelven 17, Industriepark Klein Gent, 2280 Grobbendonk

+ 32 (0) 14 23 25 35

info@kingspanpanels.be

www.kingspanpanels.be

Kingspan B.V.

Lingeweg 8, 4004 LL Tiel

+ 31 (0) 344 672 250

info@kingspanpanels.nl

www.kingspanpanels.nl

Deel dit bericht