In Vlaanderen is het altijd té nat of té droog

Het is de laatste jaren een constante in Vlaanderen. Het weer maakt nukkige bokkensprongen. Hevige onweders en bijhorende wateroverlast wisselen af met lange, aanhoudende periodes van hitte en droogte. Maar hoe gaan we om met die periodieke overvloed en tekort aan water? En wat met de watervoorraden? Water is er in principe nog genoeg, maar we moeten wel kritischer kijken, hoe we onze waterbronnen gebruiken. Veel toepassingen op privédomein vragen geen drinkwaterkwaliteit en ook bedrijven hebben andere opties dan grond- en oppervlaktewater. Kan effluent, of gezuiverd afvalwater, een deel van de oplossing zijn?

“Elke druppel water, die we uit de natuur halen, moeten we zo efficiënt mogelijk hergebruiken.”

Afvalwater is tijdens langdurige periodes van droogte een noodoplossing voor de landbouwers.

Effluent een tweede leven geven

Wist je dat Aquafin elk jaar zo’n 800 miljoen m³ afvalwater – het equivalent van 300.000 Olympische zwembaden - zuivert? We hebben het dan over water dat we één keer gebruiken om daarna het leeuwendeel ervan gezuiverd terug naar zee laten stromen. Dat moet anders!


Elke druppel water, die we uit de natuur halen, moeten we zo efficiënt mogelijk hergebruiken. Zeker als je weet dat we hier in Vlaanderen in vergelijking met andere landen een erg lage waterbeschikbaarheid hebben. Enkel Italië en Tsjechië doen het in Europa slechter. Zelfs mediterrane landen, zoals Spanje, Portugal of Griekenland, doen het een pak beter. Slim omgaan met water is meer dan ooit de boodschap. Aquafin ontwikkelt daarom al enkele jaren manieren om effluent opnieuw in te zetten.


Industrie: De eerste afnemer

De meest courante afnemer van ons gezuiverde afvalwater is de industrie, waar het als koel- of proceswater ingezet wordt. Ook het reinigen van de tanks van ruimfirma’s kan perfect met het gezuiverde water. Soms wordt het effluent nog verder gezuiverd voor specifieke toepassingen, zelfs tot drinkwaterkwaliteit. Het gezuiverde afvalwater kan dus een duurzaam alternatief zijn voor het gebruik van andere schaarse watervoorraden, zoals grondwater. Het heeft ook een vrij constante kwaliteit. Momenteel wordt jaarlijks al zo’n 5 miljoen m³ effluent afgenomen.


Meer info rond de mogelijkheden van het inzetten van effluent voor de industrie, vind je hier.

De Kruitfabriek in Vilvoorde is een schoolvoorbeeld van hoe men slim kan omgaan met water. Bezoekers kunnen er vaststellen wat er allemaal met afvalwater mogelijk is.

“Bezoekers van de Kruitfabriek kunnen vaststellen wat er allemaal met afvalwater mogelijk is.”

Landbouw: Extreme droogte als trigger

We kampen nu al enkele zomers met extreme en langdurige hitte. Al enkele jaren maakt Aquafin het mogelijk om gezuiverd afvalwater op te halen voor landbouwers en gemeenten om hun tekorten aan te vullen.

Sinds dit jaar levert OVAM daarvoor een grondstoffenverklaring af aan Aquafin, die specifieert waarvoor het gezuiverde water wel of niet gebruikt mag worden. De voedselveiligheid en volksgezondheid staat hierin centraal. Op onze website vinden geïnteresseerden een kaartje met daarop de installaties die hun deuren openstellen.


Meer weten over effluent in de landbouw? Bezoek dan snel onze website.


Openbare besturen: duurzaam werken

Ook steden en gemeenten nemen water af bij Aquafin. Ongeveer een derde van al het water dat we afzetten, gaat naar lokale overheden, bijvoorbeeld voor gebruik door de groendienst voor het besproeien van bloembedden en plantsoenen of voor het uitvoeren van reinigingswerken. Vooral het duurzaamheidsprincipe speelt hierin mee. Ook voor de waterverdeling naar steden en gemeenten is afgesproken, dat de grondstofverklaring van toepassing wordt. Zij konden dus ook sinds eind juli ook weer bij ons terecht.

“De industrie, de landbouw en de overheid neemt gezuiverd afvalwater af.”

We kampen nu al enkele zomers met extreme en langdurige hitte. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de landbouw.

Water is een belangrijke grondstof voor onze maatschappij. Iedereen maakt gebruik van water voor verschillende toepassingen.

De Kruitfabriek: slim omgaan met water

De Kruitfabriek in de Vilvoordse Kanaalzone is een nieuwe, hippe locatie voor het organiseren van evenementen en concerten. En het is een schoolvoorbeeld van hoe slim om te gaan met water. Aquafin bouwde er installaties om het afvalwater uit de keuken en lavabo’s gescheiden in te zamelen. Dit zogenoemde grijs water wordt op de site gezuiverd en is dan perfect bruikbaar om de tuin mee te sproeien, wc’s te spoelen en schoon te maken.

Maar dat is niet alles. Op de site worden ook grondstoffen, zoals fosfor, gerecycleerd. Urine is een dankbare bron van dit mineraal waarvan de natuurlijke voorraden eindig zijn. De heren die de urinoirs van de Kruitfabriek gebruiken, dragen bij tot de recuperatie ervan. Een struvietreactor haalt de fosfor en deels ook stikstof uit de urine en zet die om naar struviet, wat op zijn beurt als meststof gebruikt kan worden.


Voor Aquafin is dit een mooie kans om een aantal kleinschalige technologieën in een reële omgeving te testen. Maar het project heeft ook een belangrijke educatieve waarde. Alles wordt achter glazen wanden opgesteld en er komen ook infoschermen. Zo kunnen de 40.000 bezoekers die de Kruitfabriek jaarlijks over de vloer krijgt, vaststellen wat er allemaal met afvalwater mogelijk is.

Aquafin NV - Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar - 03 450 45 11 - info@aquafin.be - www.aquafin.be

Deel dit bericht