DOORDRONGEN VAN DE CIRCULAIRE GEDACHTE, TOT DIEP IN DE WORTELS

Sinds de jaren zestig vind je in de Leistreek een bloeiende industrietak: de productie van spaanplaten, meer bepaald bouwplaten en decoratieve panelen voor de meubel- en interieurindustrie. UNILIN, gekend van de Pergo- en Quick-Step-vloeren, maar ook sterk actief in de sector van spaanplaten en decoratieve panelen, wist ook hier een koppositie uit te bouwen.. De aandacht ging daarbij niet alleen uit naar markten en producten, maar ook naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij de spaanplaten van UNILIN hiervan het ultieme voorbeeld zijn.

EEN 100% CIRCULAIRE GRONDSTOF

Het hout voor de spaanplaten bestaat voor minstens 85 % uit recyclagehout, aangevuld met vers hout. Het recyclagehout is afkomstig van containerparken, afbraakwerken en van de hout- en meubelindustrie zelf. Het vers hout is resthout uit de houtindustrie of dunningshout van duurzaam bosbeheer en wegbermonderhoud. Finaal kunnen ook de geproduceerde spaanplaten op het eind van hun levenscyclus gerecycleerd worden en wordt de cirkel helemaal gesloten.


Uiteraard kan recyclagehout enkel gebruikt worden na het zorgvuldig sorteren en verwijderen van vreemde stoffen en objecten zoals plastic, metaal en non-ferro materialen. De voorbije jaren heeft UNILIN fors geïnvesteerd in dit hoogtechnologisch reinigingsproces.


UNILIN zorgt ervoor dat herbruikbaar hout dus niet wordt verbrand, maar een tweede leven krijgt. Hierdoor creëren we “een bos” in de maatschappij waarbij de koolstof in het hout gebufferd blijft en geen CO2 wordt uitgestoten wat bij verbranding het geval zou zijn. Voor de productie van spaanplaten, wordt er dus niet alleen geen enkele boom gekapt maar wordt de levensduur van houtmaterialen zelfs gevoelig verlengd.

HOUTAFVAL WORDT GROENE ENERGIE

Het produceren van spaanplaten vereist natuurlijk ook energie en veroorzaakt dus potentieel ook uitstoot van CO2. Ook op dit vlak neemt UNILIN haar verantwoordelijkheid heel serieus. Voor het drogen van de houtspanen wordt reeds jaren groene warmte aangewend door de inzet van houtstof dat ontstaat tijdens het schuren van de platen. Dit stof is niet bruikbaar als grondstof, maar wel als groene brandstof.


In een volgende fase werd ook geïnvesteerd in de productie van groene elektriciteit via een joint venture (met Aspiravi) waarna de energiecentrale A&S tot stand kwam.


Niet-recycleerbaar houtafval, dat dus niet meer als grondstof voor spaanplaten gebruikt kan worden, gaat naar de A&S energiecentrale, en wordt er omgezet in elektriciteit voor onze eigen productie-installaties. Het surplus aan elektriciteit gaat naar het openbaar net.


Vandaag gaan we samen met Aspiravi nog een stap verder met een nieuwe groene energiecentrale. Deze centrale, die opnieuw enkel niet-recycleerbaar houtafval verbrandt, zal nu zowel groene elektriciteit als groene warmte produceren. Een groot deel hiervan wordt aangewend voor de eigen activiteiten, maar via een stoomnetwerk zullen ook nabijgelegen faciliteiten van warmte worden voorzien.

MILIEUVRIENDELIJKE LOGISTIEK

Een aantal strategische keuzes heeft ertoe geleid dat UNILIN de CO2-uitstoot afkomstig van het traditionele wegvervoer sterk heeft kunnen beperken. Zo heeftde beslissing om houtafval in te zetten als grondstof er toe geleid dat we al ons hout kunnen sourcen in een straal van maximum 400 km rond de bedrijfssites. Ook de keuze voor houtaanvoer via binnenvaart bleek een schot in de roos.. Eén binnenvaartschip haalt tot 60 vrachtwagens van de baan.

SLIMME SAMENWERKING MET LEVERANCIERS

UNILIN gaat in gesprek met containerparken om een zo correct mogelijke inzameling en sortering van houtmaterialen uit te werken; alles met het oog op hergebruik. Tevens worden ook klanten, de meubel- en interieurbouwers zelf, leveranciers. UNILIN installeert er hubs: containers die hen stimuleren hun afval te sorteren en ook de afhaling van de houtresten wordt voor hen geregeld.

“Houtmaterialen worden gerecupereerd in containerparken en bij de meubel- en interieurbouwers. Zelfs de eindklant wordt leverancier.”

image

Ingelmunstersteenweg 229 | 8780 Oostrozebeke | +32 56 66 70 21 | info.panels@unilin.com | www.unilinpanels.be

image
image
image

Deel dit bericht